Skip to main content

VOCACIÓ CLARA DE LIDERATGE

cnoray-constructora-tarragona
constructora-cnoray
constructora cnoray

Constructora Noray es funda en 1980 amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats de construcció dels nostres clients mitjançant les millors solucions integrals. En aquests més de 40 anys d'experiència en la construcció d'obra hem mantingut una ferma actitud als estàndards que ens han consolidat com un referent en el sector: qualitat, seguretat, terminis i preu. Sempre ens esforcem per oferir la qualitat més gran d'execució per a uns resultats excel·lents.

PILARS FONAMENTALS

Al llarg del nostre extens i variat recorregut, ens hem consolidat com a empresa referent en el sector, orientant el nostre treball cap a les necessitats dels nostres clients i seguint els nostres pilars fonamentals que ens defineixen com a empresa constructora:

  • Seguretat
  • Innovació
  • Preu
  • Terminis
  • Qualitat
  • Sostenibilitat

EQUIP

Constructora Noray, es manté en el més alt nivell d'exigència gràcies a tot l'equip humà que la forma. És per això que posem tant d'èmfasi a generar un entorn laboral segur, que motivi i enriqueixi a cada integrant de l'equip. Com més coneixements, experiència i competències tingui el nostre equip, més valor podrem aportar a l'hora d'executar projectes i proposar solucions als nostres clients.

cnoray-constructora-tarragona

Comptem amb professionals altament qualificats per a l'execució d'obres composta per Enginyers, Arquitectes, Project Managers, Caps d'Obra, Tècnics de Seguretat i Tècnics de Qualitat.

Conegui al nostre equip

QUALITAT

En la direcció de Constructora Noray, guiada per una clara vocació de lideratge sectorial, promovem que la qualitat total sigui l'objectiu de tots els departaments de l'empresa.

Posem especial èmfasi a perfeccionar contínuament la definició i aplicació dels processos de Control de Qualitat i millora d'aquesta.

El Manual de Control de Qualitat reflecteix la política i els objectius de la nostra empresa. I l'objectiu és utilitzar-lo com a norma per a desenvolupar un sistema de qualitat que fomenti la millora contínua dels serveis.

I la millor manera de demostrar el nostre compromís amb la qualitat no sols queda reflectit en els nostres projectes i la satisfacció dels nostres clients. Si no amb certificacions que manifesten el nostre desig d'anar més enllà del compliment mínim legislatiu i perseguir l'excel·lència professional.

Alt de la imagen de certificado
Constructora Noray es funda en 1980 amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats de construcció dels nostres clients mitjançant les millors solucions integrals. En aquests més de 40 anys d'experiència en la construcció d'obra hem mantingut una ferma actitud als estàndards que ens han consolidat com un referent en el sector: qualitat, seguretat, terminis i preu. Sempre ens esforcem per oferir la qualitat més gran d'execució per a uns resultats excel·lents.

SEGURETAT

Un altre gran pilar fonamental en Constructora Noray és la prevenció de riscos laborals. Un sistema destinat a protegir tant els treballadors de l'organització com als visitants, i implantat i desenvolupat amb la col·laboració dels nostres clients.

El servei de Prevenció de Riscos Laborals de Constructora Noray es remunta a 1980. Quan ens fem responsables de la Seguretat i Higiene, amb l'estreta col·laboració de tots els responsables dels departaments de seguretat dels nostres clients, adoptant i compartint diverses polítiques de Seguretat de l'Empresa.

El gener de 1997 s'implanta el Sistema Integrat de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, d'acord amb la legislació vigent. Aquesta àrea de responsabilitat es va implantar llavors en tots els centres de treball de Constructora Noray. Per al que creguem un departament de Seguretat que va concentrar la seva atenció i esforços en l'establiment de tècniques de gestió de la prevenció de riscos en les empreses industrials amb les quals col·laboràvem estretament.

Cal destacar la participació conjunta dels treballadors de totes les empreses associades en les reunions mensuals de Prevenció que es realitzen en totes les obres per a, entre altres temes, continuar establint procediments de seguretat.

A més, des de 2008, disposem del Certificat en Seguretat auditat per la comissió de seguiment AEQT i AEST per a empreses de manteniment. En el qual es verifiquen els requisits de seguretat, aplicables a les activitats de manteniment habitual, efectuades per empreses de serveis de manteniment habitual.

Consulti els nostres certificats

JUNTS FAREM QUE ELS SEUS PROJECTES SIGUIN UNA REALITAT

Per tal de brindar un servei més ampli i atendre millor les necessitats dels nostres clients, disposem d'un departament d'enginyeria i disseny per a la realització de projectes i suport a estudis. D'aquesta manera, oferim una
visió 360º de tot el projecte analitzant totes les operatives constructives i així minimitzar riscos, optimitzar recursos i garantir terminis.

Oferim la millor solució tècnica a tots els projectes d'enginyeria i construcció que desenvolupem, sempre empatitzat amb el dia a dia productiu de fàbriques amb alt nivell d'exigència, treballant en equip amb professionals altament qualificats.

Tenim la solució